~ DEFOS PLUS ~

KWAŚNY WYSOKOPIANOWY PREPARAT MYJĄCO DEZYNFEKUJĄCY

DEFOS PLUS to wieloskładnikowy, wysokopianowy koncentrat preparatu myjąco-dezynfekującego o szerokim spektrum biobójczym. Frakcją zakwaszającą są organiczne kwasy owocowe, dlatego preparat ten jest bardzo bezpieczny dla obsługi, mytych powierzchni oraz środowiska naturalnego. Zawiera w swoim składzie nowoczesne związki powierzchniowo czynne o wysokim stopniu skuteczności i biodegradacji. Posiada bardzo skuteczną dezynfekcję w postaci kwasów organicznych. Wypróbowany wszechstronnie do usuwania uporczywych osadów z nawarstwień kamienia białkowego, wodnego oraz rdzy i przebarwień. Bardzo skutecznie usuwa zanieczyszczenia skumulowane na posadzkach, ścianach, obudowach maszyn i urządzeń. Nabłyszcza i dezynfekuje myte powierzchnie. W stężeniu roboczym dzięki dodatkom osłonowym jest bezpieczny dla aluminium oraz stali nieszlachetnej. Polecany do stosowania w systemach centralnego mycia pianowego oraz ciśnieniowych wytwornicach piany bądź wózkach pianotwórczych K1. Posiada wbudowane komponenty antykorozyjne.
 

  • Biodegradacja ponad 90%.
  • Stężenia robocze: 2,0-5,0%.
  • Temperatura mycia: 15-40oC.
  • Kontrola dozowania: analiza konduktometryczna.