~ DIFO CIP ~

Niskopianowy, kwaśny preparat myjący przeznaczony jest do usuwania kamienia mlecznego, kamienia browarniczego i nalotów mineralnych w pasteryzatorach i układach CIP, zbiornikach magazynowych i syntezowych oraz w reszcie armatury sprzętowej. W przemyśle mięsnym nadaje się do mycia nastrzykiwarek, odkamieniania kotłów warzelniczych.

Stężenie robocze: 0,5 - 2,0%.
Temperatura mycia: 15 - 80oC
Kontrola dozowania: analiza miareczkowa lub konduktometryczna
Biodegradacja ponad 90%