FHU IDA Dariusz Zięba
Szczecińska 32/A
75-137 Koszalin
Telefon: +48 94 343 48 02
Fax: +48 94 343 48 02
Kom: +48 501 316 390
Email: biuro@ida-koszalin.pl

Przetwórstwo

Alkaiczne

Polchem CHLORO K2 PLUS

Alkliczny wysokopianowy preparat myjąco dezynfekujący

CHLORO K2 PLUS to wieloskładnikowy, pianowy preparat, opracowany i przystosowany specjalnie dla potrzeb nowoczesnego przemysłu spożywczego. Dzięki odpowiednio dobranej mieszaninie detergentów doskonale nadaje się do pianowego, kontaktowego czyszczenia silnie zanieczyszczonych powierzchni z usunięciem drobnoustrojów chorobotwórczych. Komponentem odpowiedzialnym za dezynfekcję jest stabilizowany chlor aktywny. Dzięki odpowiednio dobranej formule nabłyszcza i konserwuje myte powierzchnie nie pozostawiając po wyschnięciu białych nalotów. Nie powoduje korozji stali szlachetnej. CHLORO K2 PLUS usuwa skutecznie zanieczyszczenia organiczne oraz osady zwarte, pochodzące z wody, tłuszczu i białka. CHLORO K2 PLUS wypróbowany został w miejscach szczególnie narażonych na odkładanie się zanieczyszczeń: kutry, nadziewarki, krajalnice, wilki, obudowy maszyn, posadzki, ściany, wanny, itp.

Polchem BIOMIX

Alkliczny wysokopianowy preparat myjąco dezynfekujący

BIOMIX to wieloskładnikowy, pianowy preparat o dużej sile mycia. Frakcją dezynfekującą jest stabilizowany chlor aktywny. Dzięki odpowiednio dobranej mieszaninie komponentów doskonale nadaje się do pianowego, kontaktowego czyszczenia silnie zanieczyszczonych powierzchni z usunięciem drobnoustrojów chorobotwórczych. BIOMIX usuwa skutecznie zanieczyszczenia organiczne oraz osady zwarte, pochodzące z tłuszczu i białka. Użycie tego preparatu nie tylko wpływa na sumaryczną oszczędność w nakładach finansowych ale chroni obsługę, maszyny i urządzenia oraz środowisko, zapewniając niezbędną czystość mikrobiologiczną. BIOMIX wypróbowany został w miejscach szczególnie narażonych na odkładanie się zanieczyszczeń: posadzki, ściany, wanny, kutry, urządzenia i maszyny pracujące w przemyśle spożywczym. Dzięki komponentom osłonowym konserwuje tworzywa sztuczne oraz gumę. Nie powoduje korozji stali szlachetnych. Nie pozostawia białych nalotów oraz zacieków wodnych po procesie mycia. Nabłyszcza myte powierzchnie. Polecany do stosowania w systemach centralnego mycia wysokopianowego oraz myjkach ciśnieniowych i wytwornicach piany.

Polchem CHLOROCIP K1

Alkliczny niskopianowy preparat myjąco dezynfekujący

CHLOROCIP K1 to alkaliczny, niskopianowy, silnie skoncentrowany preparat myjąco-dezynfekujący. Medium dezynfekującym jest stabilizowany chlor aktywny. Nie powoduje korozji stali kwasoodpornej. Usuwa skutecznie zanieczyszczenia organiczne oraz osady zwarte pochodzące z tłuszczu, białka oraz cukru. Użycie tego preparatu nie tylko wpływa na sumaryczną oszczędność w zużyciu wody, ale chroni obsługę, maszyny i urządzenia oraz zapewnia niezbędną czystość mikrobiologiczną. Znakomicie sprawdza się podczas kontaktowego mycia układów zamkniętych CIP, mieszalników, pasteryzatorów, nastrzykiwarek, mycia butelek (skutecznie usuwa etykiety) oraz w liniach automatycznego mycia pojemników tworzywowych (nie powoduje pienienia roztworu roboczego podczas długotrwałej eksploatacji). Zawiera komponenty opóźniające osadzanie kamienia wodnego oraz zanieczyszczeń wtórnych. Nabłyszcza myte powierzchnie.

Polchem CHLOROCIP K1 myjka

Alkliczny niskopianowy preparat myjąco dezynfekujący

CHLOROCIP K1 to alkaliczny, niskopianowy, silnie skoncentrowany preparat myjąco-dezynfekujący. Medium dezynfekującym jest stabilizowany chlor aktywny. Nie powoduje korozji stali kwasoodpornej. Preparat przeznaczony do stosowania w automatycznych myjkach pojemników. Nie powoduje korozji stali kwasoodpornej oraz tworzyw sztucznych. Nabłyszcza myte powierzchnie.

Polchem DM CID S

Alkliczny nioskopianowy preparat myjący układy CIP oraz pasteryzatory

W oparciu o wieloletnie badania problematyki zanieczyszczeń powstał preparat specjalnego przeznaczenia dla potrzeb nowoczesnego przemysłu mleczarskiego. DM CID S jest wysokoskoncentrowanym, alkalicznym, płynnym preparatem posiadającym dodatki niejonowych i jonowych związków powierzchniowo czynnych, które zmiękczają zanieczyszczenia i osady pochodzące z przypalonego białka, tłuszczu i cukrów. Zawartość soli fosfoniowych ogranicza występowanie białych nalotów po procesie mycia ograniczając potrzebę częstego kasowania. Polecany do mycia wyparek, pasteryzatorów, zbiorników magazynowych i urządzeń w obiegu zamkniętym CIP. Wielokrotne i systematyczne stosowanie preparatu powoduje zabezpieczenie czyszczonych powierzchni przed wtórnym osadzaniem trudno usuwalnych złogów.

Polchem ATMOMIX

Alkliczny nioskopianowy preparat myjący komory wędzarnicze

ATMOMIX jest alkalicznym preparatem o dużej sile czyszczenia. Wyprodukowany specjalnie do usuwania osadów wędzarniczych i podobnych zanieczyszczeń, mający zastosowanie głównie w przemyśle mięsnym. Preparat ten jest dobraną kompozycją wodorotlenków potasowego i wapniowego oraz związków powierzchniowo czynnych, zmiękczających, kompleksujących i konserwujących czyszczone powierzchnie. Jest produktem bardzo skoncentrowanym, dzięki czemu skutecznie usuwa smółkę wędzarniczą, tłuszcze, białka oraz uporczywe naloty (dymu, smoły i głęboko osadzonych zanieczyszczeń). Związki powierzchniowo czynne zapewniają dobrą penetrację i zmiękczanie osadów. Zawartość frakcji alkalicznej optymalizuje funkcjonowanie detergentów oraz proces zmydlania tłuszczów, poprzez co preparat w małym stopniu alkalizuje ścieki. Zastosowanie preparatu niskopianowego w komorach wędzarniczych posiadających automatyczny system mycia inżektorowego w znacznym stopniu obniża koszty procesu mycia.

Polchem ATMOMIX PLUS

Alkliczny wysokopianowy preparat myjący komory wędzarnicze

ATMOMIX PLUS jest wysokopianowym alkalicznym preparatem o dużej sile czyszczenia i nowoczesnej formule. Możliwość nanoszenia preparatu w formie piany aktywnej zwiększa skuteczność mycia powierzchni pionowych. Preparat ten jest dobraną kompozycją wodorotlenków potasowego i wapniowego oraz związków powierzchniowo czynnych i soli fosfoniowych. Komponenty antykorozyjne zapewniają pełną ochronę czyszczonych powierzchni (nie niszczy gumy). Jest produktem bardzo skoncentrowanym, dzięki czemu skutecznie usuwa smółkę wędzarniczą, tłuszcze, białka oraz uporczywe naloty (dymu, smoły i głęboko osadzonych zanieczyszczeń). Polecany jest do pianowego mycia komór wędzarniczych. Związki powierzchniowo czynne zapewniają dobrą penetrację i zmiękczanie osadów. Zawartość frakcji alkalicznej optymalizuje funkcjonowanie detergentów oraz proces zmydlania tłuszczów, poprzez co w małym stopniu alkalizuje ścieki.

Polchem MP34

ALKALICZNY NIEPIANOWY PREPARAT PRZEZNACZONY DO MYCIA POJEMNIKÓW W MYJKACH AUTOMATYCZNYCH

MP34 jest preparatem przeznaczonym do kontaktowego usuwa zanieczyszczenia białkowych, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych. Doskonale usuwa cukry oraz inne zanieczyszczenia organiczne. Nabłyszcza oraz konserwuje myte powierzchnie. Dzięki wysokiej zawartości komponentów antykorozyjnych oraz składników antypiennych nadaje się do ciągłego stosowania w automatycznych myjniach pojemników. Zalecany do stosowania w automatycznych myjkach pojemników w stężeniu 1-4%. Mycie ręczne 0,5-2%. Optymalny przedział temperatur 25-95oC lub zgodnie z programem mycia maszyny.

Polchem ROSIL

PREPARAT MYJĄCY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W ZMYWARKACH ORAZ MYJKACH AUTOMATYCZNYCH

ROSIL jest płynnym koncentratem preparatu przeznaczonego do stosowania w automatycznych zmywarkach naczyń i myjkach taśmowych. Stanowi odpowiednio dobraną kompozycję jonowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych i uszlachetniaczy. Przeciwdziała korozji szkła i konserwuje tworzywa sztuczne i poliwęglany. Nadaje się do mycia powierzchni wykonanych z aluminum i wrażliwych na alkalia. Posiada dobre właściwości myjące i antykorozyjne. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego, cukry, skrobię wraz z warstwą mikrobów. Nabłyszcza myte powierzchnie oraz zabezpiecza przed wtórnym osadzaniem się brudu.

Polchem ROSIL PERFECT

Niepianowy, enzymatyczny preparat myjący do zmywarek przemysłowych, myjek automatycznych oraz autoklawów ustabilizowany na twardość wody.

ROSIL PERFECT emulguje zanieczyszczenia do związków rozpuszczalnych w wodzie. Zanieczyszczenia organiczne o intensywnych kolorach zostają utlenione do prostych związków krótko-łańcuchowych rozpuszczalnych w wodzie. Skuteczność mycia zwiększają komponenty zmiękczające wodę.

Polchem DIFO PLUS

Niepianowy preparat myjący przeznaczony do stosowania w szorowarkach posadzek.

Niepianowy preparat myjący przeznaczony do stosowania w szorowarkach posadzek. Skutecznie usuwa osady z tłuszczu, białka i cukrów. Zabezpiecza myte posadzki przed wtórnymi zanieczyszczeniami.

Kwaśne

Polchem FOCID

Kwaśny niskopianowy preparat myjący - kwasowanie układów CIP

FOCID to koncentrat niskopianowego, kwaśnego preparatu myjącego. Przeznaczony jest do usuwania nalotów w pasteryzatorach i układach CIP, kamienia wodnego, kamienia mlecznego, przebarwień rdzawych i barwnikowych. W przemyśle mięsnym nadaje się do mycia nastrzykiwarek, odkamieniania kotłów warzelniczych oraz usuwania plam barwnikowych z posadzek. Bardzo skutecznie usuwa kamień białkowy i mineralny. Polecany także do ręcznego lub ciśnieniowego mycia maszyn i urządzeń w przetwórstwie spożywczym. Używany także do mycia i odkamieniania zbiorników chłodzonych, cystern i konwi. Posiada wbudowane komponenty antykorozyjne.

Polchem FOCID PLUS

Kwaśny niskopianowy preparat myjący

FOCID PLUS to wieloskładnikowy, wysokopianowy koncentrat preparatu myjącego w płynie. Frakcją zakwaszającą są kwasy owocowe, dlatego preparat ten jest bardzo bezpieczny dla obsługi, mytych powierzchni oraz środowiska naturalnego. Wypróbowany wszechstronnie do usuwania uporczywych osadów z nawarstwień kamienia białkowego, wodnego oraz rdzy i przebarwień. Bardzo skutecznie usuwa zanieczyszczenia skumulowane na posadzkach, ścianach, obudowach maszyn i urządzeń. Nabłyszcza myte powierzchnie. W stężeniu roboczym dzięki dodatkom osłonowym jest bezpieczny dla aluminium oraz stali nieszlachetnej. Polecany do stosowania w systemach centralnego mycia wysokopianowego oraz myjkach ciśnieniowych i wytwornicach piany.

Polchem DEFOS

Kwaśny, niskopianowy preparat myjąco dezynfekujący przeznaczony do jednofazowego mycia układów odbioru zimnego mleka

DEFOS to koncentrat niskopianowego (detergenty z temperaturową krzywą pienienia), kwaśnego preparatu myjąco-dezynfekującego. Składnikiem odpowiedzialnym za dezynfekcję jest stabilizowany tlen aktywny pochodzący z rozkładu kwasu nadoctowego oraz nadtlenku wodoru. Dzięki neutralnym składnikom, pozostałości preparatu nie wykazują własności toksycznych. Posiada szerokie spektrum biobójcze. Dzięki użyciu detergentów nowej generacji o temperaturowej krzywej pienienia, preparat pozostaje praktycznie niepianowy w temperaturach eksploatacyjnych jednocześnie bardzo silnie czyszcząc kontaktowo brudne powierzchnie. Środek przeznaczony głównie do mycia i dezynfekcji w jednym zabiegu układów CIP odbioru i magazynowania zimnego mleka w przemyśle mleczarskim bez potrzeby kwasowania. Nadaje się również do mycia i dezynfekcji nastrzykiwarek w przemyśle mięsnym.

Polchem DEFOS PLUS

Kwaśny, niskopianowy preparat myjąco dezynfekujący

DEFOS PLUS to wieloskładnikowy, wysokopianowy koncentrat preparatu myjąco dezynfekującego o szerokim spektrum biobójczym. Frakcją zakwaszającą są kwasy owocowe, dlatego preparat ten jest bardzo bezpieczny dla obsługi, mytych powierzchni oraz środowiska naturalnego. Zawiera w swoim składzie nowoczesne związki powierzchniowo czynne o wysokim stopniu skuteczności i biodegradacji. Posiada bardzo skuteczną dezynfekcję w postaci nadtlenków kwasów organicznych (tlen aktywny). Wypróbowany wszechstronnie do usuwania uporczywych osadów z nawarstwień kamienia białkowego, wodnego oraz rdzy i przebarwień. Bardzo skutecznie usuwa zanieczyszczenia skumulowane na posadzkach, ścianach, obudowach maszyn i urządzeń. W stężeniu roboczym dzięki dodatkom osłonowym jest bezpieczny dla aluminium oraz stali nieszlachetnej. Polecany do stosowania w systemach centralnego mycia oraz ciśnieniowych wytwornicach piany.

Polchem OXIM

Kwaśny niskopianowy preparat dezynfekujący

OXIM jest płynnym koncentratem kwaśnego preparatu dezynfekującego opartego na kwasie nadoctowym oraz nadtlenku wodoru. Spektrum aktywnym jest stabilizowany tlen aktywny. Dzięki neutralnym składnikom pozostałości preparatu nie wykazują własności toksycznych. Skutecznie niszczy m. in. wirusa Avian influenza (Ptasia Grypa) oraz grzyba Phytophtora intestens (Zaraza ziemniaczana). Jest skuteczny także w kierunku zwalczania Aspergilozy (aspergillosis). Środek służy do dezynfekcji powierzchni maszyn i urządzeń, a także wewnętrznych powierzchni pasteryzatorów, zbiorników oraz instalacji CIP, zamgławiania pomieszczeń. Ze względu na charakterystyczny zapach octu OXIM należy stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub w obiegach zamkniętych. Zawiera komponenty antykorozyjne, nie niszczy dezynfekowanych powierzchni, gumy i uszczelek nawet podczas długotrwałej ekspozycji. Nabłyszcza powierzchnie.

Polchem IXONOS

Pianowy preparat dezynfekujący

Kwaśny , pianowy preparat dezynfekujący posiada formułę stabilizującą nieprzyjemny zapach, dzięki czemu służy do dezynfekcji i konserwacji zewnętrznych powierzchni maszyn i urządzeń, ścian oraz posadzek. Do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego.

Polchem SULFACID

Niskopianowy kwaśny preparat myjący.

Przeznaczony jest do odkamieniania, nabłyszczania i konserwacji układów CIP, powierzchni zewnętrznych maszyn, ścian i posadzek. Nadaje się do mycia pasteryzatorów, tanków, zbiorników chłodzonych, nastrzykiwarek oraz kotłów warzelniczych.

Polchem ROSIL DRY

PREPARAT PRZEZNACZONY DO OSUSZANIA I NABŁYSZCZANIA W ZMYWARKACH ORAZ MYJKACH AUTOMATYCZNYCH

ROSIL DRY to silnie skoncentrowana kompozycja jonowych związków powierzchniowo czynnych, alkoholi i kwasów organicznych. Preparat dodany do ostatniej sekcji płuczącej lub ostatniego płukania powoduje przyspieszone osuszanie i nabłyszczanie wcześniej umytych powierzchni. Nie pozostawia zacieków i przeciwdziała korozji, niszczeniu szkła i tworzyw sztucznych. Nie pozostawia na osuszonej powierzchni substancji hamujących i toksycznych. Nadaje się do osuszania każdego rodzaju powierzchni. Biodegradacja ponad 98%. Stężenia robocze: 0,01-0,7%. Temperatura płukania: 15-80oC lub zgodnie z programem płukania maszyny. Czas: natrysk lub lub zgodnie z programem płukania maszyny. Kontrola dozowania: analiza konduktometryczna.

Polchem AMINOX

Kwaśny, nieplanowy preparat przeznaczony do usuwania osadów mineralnych, kamienia wodnego i kamienia kotłowego.

Neutralne

Polchem KAMA

Nautralny średniopianowy preparat myjący

Preparat jest kompozycją wieloskładnikową, wysokoskoncentrowaną, zawierającą odpowiednią kompozycję detergentów i związków powierzchniowo czynnych wspomaganą emulgatorami, inhibitorami korozji, stabilizatorami oraz olejkami nawilżającymi. Stabilizowany jest czwartorzędowymi chlorkami amoniowymi. Zakres działania preparatu: wszelkie powierzchnie zanieczyszczone białkami oraz tłuszczami pochodzenia naturalnego i syntetycznego, wraz z warstwą mikrobów w przemyśle spożywczym. Bezpieczny dla stali nieszlachetnej, aluminium, miedzi, mosiądzu oraz tworzyw sztucznych i gumy. Szczególnie nadaje się do ręcznego mycia powierzchni silnie zatłuszczonych, maszyn, pojemników tworzywowych lub metalowych, aparatury laboratoryjnej, szkła oraz aparatury pomocniczej. Nabłyszcza czyszczone powierzchnie oraz bardzo łatwo wypłukuje się. Ze względu na pH zbliżone do wartości 5,5 nie niszczy skóry rąk.

Polchem BIOPROTEKT

Neutralny średniopanowy preparat myjąco-dezynfekujący

Preparat jest kompozycją wieloskładnikową, wysokoskoncentrowaną, zawierającą odpowiednią kompozycję detergentów i związków powierzchniowo czynnych wspomaganą emulgatorami, inhibitorami korozji, stabilizatorami oraz środkami o działaniu ściągającym oraz olejkami nawilżającymi. Posiada bardzo silny składnik o właściwościach biobójczych. Zakres działania preparatu: wszelkie powierzchnie zanieczyszczone białkami oraz tłuszczami pochodzenia naturalnego i syntetycznego, wraz z warstwą mikrobów chorobotwórczych w przemyśle spożywczym. Bezpieczny dla stali nieszlachetnej, aluminium, miedzi, mosiądzu oraz drewna. Szczególnie nadaje się do ręcznego mycia powierzchni silnie zatłuszczonych, maszyn, pojemników tworzywowych lub metalowych, aparatury laboratoryjnej, szkła oraz aparatury pomocniczej. Ze względu na pH zbliżone do wartości 5,5 nie niszczy skóry rąk. konduktometryczna.

Polchem IZOSOL

Neutralny preparat dezynfekujący

IZOSOL to płynny, szybkoschnący preparat do dezynfekcji rąk. Zawiera dodatki ochronne, środki bakteriobójcze oraz alkohol izopropylowy, który powoduje natychmiastowe odparowanie produktu po naniesieniu na dłonie pod wpływem ciepła skóry. Nie powoduje alergizacji skóry. Jest preparatem gotowym do użycia. Dokładnie dopasowana, naturalna dla skóry wartość pH stabilizuje jej kwasową powłokę ochronną. Do stosowania w dozownikach płynu dezynfekującego.

Polchem HYDROSEPT

NEUTRALNY PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY

HYDROSEPT jest płynnym gotowym do użycia preparatem dezynfekującym. Środek służy do dezynfekcji i konserwacji maszyn i urządzeń oraz powierzchni które wymagają niezbędnej czystości mikrobiologicznej. Dzięki zawartości mieszanin alkoholi oraz aktywnego tlenu preparat posiada bardzo szerokie spektrum działania na drobnoustroje. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby oraz przetrwalniki. Dezynfekowane preparatem HYDROSEPT powierzchnie nie wymagają płukania po zakończeniu procesu dezynfekcji. Nie niszczy powierzchni nawet podczas długotrwałego kontaktu. Zawiera komponenty antykorozyjne, nie niszczy gumy i uszczelek, konserwuje powierzchnie. Preparat gotowy do użycia. Nie rozcieńczać! Nanieść na wcześniej dokładnie umyte i osuszone powierzchnie. Pozostawić do wyschnięcia.

Polchem Viropol

Nowa generacja preparatów dezynfekujących przeznaczonych do stosowania wszędzie tam gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości i czystości mikrobiologicznej bez względu na stopień twardości wody.

Preparat do zastosowania profesjonalnego szczególne w hodowli drobiu podany w formie superkoncentratu. Dzięki synergistycznemu połączeniu skuteczności czwartorzędowych chlorków amoniowych, aldehydów, alkoholi i terpen wykazuje następujące właściwości: Wysoka skuteczność biobójcza (bakterie Gram(+)(-), przetrwalniki, wirusy, grzyby). Brak zjawiska oporności mikrobiologicznej. Bardzo niski stopień korozji materiałowej(bezpieczny dla większości powierzchni-posadzki organiczne, stal nieszlachetna, tworzywa sztuczne, guma, aluminium, stopy półszlachetne- neutralne pH). Niska toksyczność dla ludzi i zwierząt, brak działania karcenogennego i mutagennego. Niskie skuteczne stężenia robocze bez względu na twardość wody (od 0,0125%). Efektywny w szerokim spektrum temperatur (0oC). Nie zawiera matali ciężkich oraz połączeń chloroorganicznych.

Polchem mydło płynne

NEUTRALNY PREPARAT MYJĄCY

MYDŁO PŁYNNE jest mieszaniną odpowiednio dobranych związków powierzchniowo czynnych, posiadających własności myjące oraz kosmetyczne. Dzięki zastosowaniu łagodnych substancji myjących ujędrnia i uelastycznia naskórek. Nadaje się do mycia rąk oraz ciała. Dokładnie dopasowana, neutralna dla skóry wartość pH stabilizuje jej kwasową powłokę ochronną. Do stosowania w dozownikach.

Polchem mydło płynne dezynfekujące

NEUTRALNY PREPARAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY

Mydła w płynie są roztworami substancji powierzchniowo-czynnych o działaniu myjącym, zawierających dodatki wspomagające działanie myjące i przetwórcze oraz nadające specjalne właściwości kosmetyczne. Czynnikiem aktywnym jest czwartorzędowy chlorek amonu, skutecznie niszczący bakterie, drożdże oraz pleśnie. Dzięki zastosowaniu łagodnych substancji myjących ujędrnia i uelastycznia naskórek.

Polchem LUBROPOL

PŁYNNY PREPARAT PRZEZNACZONY DO SMAROWANIA ORAZ MYCIA PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEZ ZAWARTOŚCI MYDŁA

LUBROPOL środek smarujący i myjący do wszystkich przenośników taśmowych i płytowych (tworzywo sztuczne, stal szlachetna, stal chromowa) oraz wszystkich transportowanych przedmiotów (butelki, słoiki, puszki). Nie nadaje się do smarowania przenośników przeznaczonych do transportowania opakowań kartonowych. Można stosować we wszystkich systemach smarowania przenośników taśmowych- dozowanie centralnie, smarowanie kroplowe, natryskowe, zanurzeniowe w wannach. Posiada komponenty antykorozyjne, bakteriostatyczne oraz konserwujące. W zależności od metody nanoszenia i sposobu stosowania używać wodny roztwór roboczy o stężeniu 0,2-0,4%.

Polchem ODPIENIACZ DB DC 310

EMULSJA WODNA PRZEZNACZONA DO GASZENIA PIANY

Preparat przeznaczony do gaszenia piany w układach wodnych. Zakres stosowania: gaszenie i zapobieganie powstawaniu piany w układach wodnych, nietoksyczny dla środowiska naturalnego. Sposób Użycia: stosować jako dodatek gaszący pianę w stężeniu 0,05 do 0,1%

NANOSILVER PROFESIONAL

PREPARAT NA BAZIE NANOSREBRA NEUTRALIZUJĄCY NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

Neutralny preparat zawierający nanosrebro do usuwania uciążliwych, nieprzyjemnych zapachów. Zwalcza zapachy gnilne, pleśni, potu, dymu tytoniowego i spalin .Usuwa nieprzyjemne zapachy odzwierzęce i roślinne. Trwale dezodoruje oraz odświerza powietrze i wszelkie powierzchnie. Permanentnie zabezpiecza tkaniny przed rozwojem bakterii i pleœni. Może być użyty do dezynfekcji klimatyzacji w tym samochodowych. Preparat gotowy do u¿ycia. Wstrząsnąć przed rozpyleniem.