~ ODPIENIACZ ~

Preparat przeznaczony do gaszenia piany w układach wodnych. Stosować w sposób ciągły z wykorzystaniem pompy perystalitycznej lub ręcznie.

Stężenia robocze: 0,005 - 0,05% (5 - 10 gram na 100 lityrów roztworu). Temperatura nie wpływa na skuteczność gaszenia piany przez preparat. Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.